Cirsmu izsoles ar Zīles palielinās ieguvumu

Katra cirsmu izsole ir unikāla, kur tiek veidoti vairāki iespējamie scenāriji. Zīles vienmēr pirms katras cirsmu izsoles veicam detalizētu īpašuma izpēti un analīzi gan attālināti, gan dabā, izmantojot mūsu zināšanas, datubāzes un tehnoloģijas. Zināšanas, iedziļināšanās un pareizi sagatavota cirsmas izsole ievērojami palielinās Tavu ieguvumu. Savukārt galvenais iemesls, kas samazina cirsmu izsoles ieguvumu, ir steiga un zināšanu trūkums, tāpēc Zīles esam radījuši šo pakalpojumu klāstu, kur dalāmies ar zināšanām un pieredzi, kas nodrošina lauku īpašumu saimniekiem iespējami augstāko ieguvumu no cirsmu izsoles.

Būtiskas lietas, kas jāņem vērā pirms cirsmu izsoles:

 1. Jāveic īpašuma analīze dabā, kur tiek novērtēts, vai elektroniskie dati atbilst dabai. Ir bieži gadījumi, kad dabā aina ir savādāka, kā rezultātā ir jāveic jauna inventarizācija/taksācija.
 2. Ļoti svarīgs faktors, kas palielina vai samazina saimnieka ieguvumu, ir dastojuma kvalitāte, tāpēc Zīles ir izveidota pārbaudītu dastotāju datubāze, kuru dastojumu precizitāte tiek regulāri pārbaudīta. Neprecīzs dastojums var samazināt Tavu ieguvumu pat par 30%, jo jebkurā dastojuma kļūda būs dāvana cirsmu izsoles uzvarētājam.
 3. Obligāti ir jābūt vairākiem cirsmu izsoles dalībniekiem. Arī šeit noder Zīles izveidotā mežsaimniecības uzņēmumu datubāze, mēs vienmēr atlasīsim vairākus cirsmu izsoles dalībniekus jebkurā Latvijas reģionā.
 4. Kā jau vairākkārt esam uzsvēruši, tad steiga parasti samazina ieguvumu, tāpēc pirms cirsmu izsoles veicam arī koksnes cenu analīzi un nosakām, kad būtu piemērotākais laiks veikt cirsmu izsoli, piemēram, bērza cirsmai augstāka cena parasti ir rudenī un ziemā. Šajā procesā Zīles analizē koksnes cenu tendences gan Baltijas tirgū, gan pasaules biržās.

Šie ir tikai daži piemēri no lauku īpašumu konsultāciju centra Zīles viedās cirsmu izsoles pieejas, kas uzskatāmi parāda, kā meža īpašnieki var palielināt savu ieguvumu no cirsmu izsoles veikšanas ar Zīles konsultantu palīdzību. Mēs Tev piedāvājam zināšanas, tehnoloģijas un pieredzi, kas palīdzēs Tev izprast šos procesus līdz detaļām un samazinās iespēju Tevi maldināt. Dalāmies ar šīm zināšanām un pieredzi, lai līdzcilvēki mums apkārt saņemtu godīgu un iespējami augstāko samaksu no cirsmas izsoles un varētu to izbaudīt.

Cirsmu izsoles – kāpēc ar Zīles?

Veicot cirsmu izsoles ar Zīles, ir vairākas nozīmīgas atšķirības:

 1. Mēs neko nevēlamies no Tevis nopirkt, bet gan konsultēt, kur konsultāciju samaksu saņemam, tikai veiksmīga darījuma gadījumā – visi, kas vēlas nopirkt, Tevi vienmēr steidzinās un tikai ir loģiski, ka gribēs uz Tava rēķina nopelnīt vismaz 30%!
 2. Pakalpojums “viedā cirsmu izsole” paredz detalizētu analīzi un vairākus iespējamos cirsmu izsoles organizēšanas scenārijus, kas nodrošina iespējami augstāko saimnieka ieguvumu no cirsmu izsoles. Tehnoloģijas, pieredze, datubāzes un kontakti ar visiem lielākajiem cirsmu izsoles gala pircējiem nodrošina labāko rezultātu lauku īpašumu saimniekiem.
 3. Zīles veic visus cirsmas sagatavošanas darbus Tavā vietā - stigošanu, dastošanu, skiču un iesniegumu sagatavošanu.
 4. Zīles veic visus cirsmas sakārtošanas un uzlabošanas darbus, ja īpašuma analīzes rezultātā secināts, ka tas nepieciešams, lai iegūtu pēc iespējas augstāku ieguvumu no cirsmu izsoles.

Cirsmas izsole – izsolīt cirsmu vai ciršanas tiesības?

Veicot cirsmu izsoles, Zīles neiesaka izsolīt 2 lietas:

 1. Ciršanas tiesības, jo šajā gadījumā Tu ne tikai izsoli konkrētu cirsmu konkrētos nogabalos, bet gan nodod tiesības cirsmu izsoles uzvarētājam pilnīgi brīvi un likumīgi rīkoties visā savā īpašumā un veikt jebkādas mežsaimnieciskas darbības. Attiecīgi, ja ir kādi nogabali, kuri netika izsolīti cirsmu izsolē ar domu varbūt izsolīt pēc gada, tad pārdodot ciršanas tiesības, to pircējs drīkst likumīgi nocirst visu cērtamo koksni Tavā īpašumā.
 2. Kopšanas cirtes - neiesakām izsolīt cirsmu izsolē, jo šeit nekad precīzi nevar noteikt cērtamā apjomus, attiecīgi cirsmu izsoles uzvarētājs varēs nocirst vairāk nekā sākotnēji likās, ka ir iespējams.

Ņem vērā, ka veicot cirsmu izsoles steigā, procesu un tirgus nepārzināšana noved pie tā, ka Tu zaudē vismaz 30% no iespējami augstāka ieguvuma. Mēs dalāmies šajās zināšanās un pieredzē, un organizējot cirsmu izsoles izdarīsim visu Tavā vietā, sākot ar visas dokumentācijas sakārtošanu, īpašuma novērtēšanu pēc papīra un dabā, izsoles rīkošanu un arī visu juridiskās puses organizēšanu, iesaistot Tevi visā cirsmu izsoles procesā.

Cirsmu izsoles ar Zīles - piedāvātie pakalpojumi

Cirsmu izsoles organizēšana ar Zīles sniegs Tev visaptverošas zināšanas par cirsmu izsoles procesu, kā rezultātā Tavs ieguvums būs būtiski lielāks no cirsmu izsoles. Mūsu viedā pieeja cirsmu izsoles organizēšanā paredz vairākus iespējamos scenārijus, kas ir vērsti tikai uz vienu mērķi - iespējami augstāks saimnieka ieguvums no cirsmu izsoles.

Iekļautie pakalpojumi cirsmu izsoles organizēšanā:

 • Vērtības noteikšana pēc dokumentācijas un apskates dabā
 • Cirsmu izsoles vairāku scenāriju izstrāde
 • Dastošanas organizēšana un tās uzraudzība
 • Dokumentācijas sagatavošana - meža inventarizācija, meža apsaimniekošanas projekts, cirsmas skice, ciršanas iesniegums, atskaites Valsts meža dienestam
 • Īpašuma sagatavošana - robežu un kupicu sakārtošana, stigošana, dastošana, mērniecība
 • Ja nepieciešams - īpašuma sakārtošana un uzlabošana pirms cirsmas izsoles
 • Visu juridisko un nodokļu jautājumu sakārtošana

Ja nevēlies pārdot cirsmu, mēs nodrošinām arī meža apsaimniekošanas un daudzus citus pakalpojumus un konsultācijas, kā arī dalāmies ar zināšanām, kas palīdz lauku īpašumu saimniekiem iegūt augstāku labumu no sava īpašuma.

Biežāk uzdotie jautājumi par cirsmas izsoles veikšanu
Kā iegūt vairāk no cirsmu izsoles?

Ja cirsmu izsoli organizē pats tad to var panākt iegūstot specifiskas zināšanas par mežsaimniecību un nozari, lai nebūtu iespēja Tevi maldināt tādejādi nokaulējot cenu. Mēs gan tomēr iesakām piesaistīt kompetentus konsultantus, kas strādā Tavā labā saņemot par to komisiju, tikai veiksmīga darījuma gadījumā. Tas ietaupīs Tavu laiku un vienozīmīgi piegādas Tev iespējami augstāko ieguvumu.

Kādi nodokļi ir jāmaksā, ja tiek veikta cirsmas izsole?

Ja cirsmu izsoles rezultātā tiek pārdota cirsma, būs jāmaksā 7,5% ienākuma nodoklis no iegūtās summas.

Interesē, kā iegūt augstāko labumu no cirsmu izsoles? Aizpildi pieteikuma formu jau tagad!

Saistītie raksti

Kā atpazīt pārpircējus un uzņēmumus, kas vēlas no Tevis nopirkt pēc iespējas lētāk!?

Daudzi meža un lauksaimniecības zemes īpašnieki iekrīt pārpircēju lamatās, kā rezultātā zemes īpašnieki iegūst par 30-50% mazāk!
Publicēts 26/09/2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika