Stigošana ar Zīles - atbilstoši likumam iezīmēta cirsma

Stigošana ar lauku īpašumu konsultāciju centru Zīles nodrošinās Tev precīzu un atbilstošu likumam iezīmētu cirsmu, kas paātrinās ciršanas atļaujas saņemšanu un mežizstrādes uzsākšanu. Tas savukārt paātrina laiku, kad saimnieks iegūst finansiālu ieguvumu.

Stigošana ir jāizpilda ļoti precīzi un pedantiski, lai:

  1. Mežzinis varētu viegli saprast un salīdzināt, vai cirsmas skice atbilst dabā. Tas savukārt nodrošinās, ka netiks pieprasīti labojumi un neieilgs ciršanas atļaujas saņemšana.
  2. Mežistrādes veicēji viegli orientētos cirsmā un precīzi nocirstu to, kas paredzēts. Neprecīza stigošana var novest pie kļūdām mežistrādē, kas savukārt var pat draudēt ar kriminālatbildību.
  3. Neradītu zaudējumus vai negūtu peļņu meža saimniekam, jo neprecīzi vai pavirši veikta cirsmas stigošana var radīt lielus zaudējumus, tāpēc mēs Zīlēs šim procesam pieejam ļoti pedantiski un ievērojam visas likuma prasības.

Precīza cirsmu stigošana ar Zīles

Ap mežu un ar to saistītās lietas prasa specifiskas zināšanas, pieredzi un pedantisku pieeju, tajā skaitā arī, lai tiktu veikta precīza stigošana un izveidota cirsmas skice. Pareiza cirsmu stigošana paātrinās visus procesus un paātrinās potenciālo ieguvumu, tāpēc lauku īpašumu konsultāciju centrā Zīles dalāmies ar šīm zināšanām un pieredzi, kas mazina saimnieku maldināšanas riskus un palielina ieguvumu.

Nereti sastopamies ar pavirši veiktu stigošanu, tāpēc aicinām:

  1. Nemeklēt lētākās cirsmu stigošanas cenas – viena kļūda var maksāt tūkstošus vai pat draudēt ar kriminālatbildību.
  2. Neuzķerties uz to, ja kāds piedāvā taisīt stigošanu bez maksas - tās ir lamatas, lai nopirktu no Tevis lētāk!
  3. Iepazīties ar likuma prasībām, lai novērstu iespējamās kļūdas.

Lauku īpašumu konsultāciju centrs Zīles dalīsies ar Tevi zināšanās un pieredzē, kas palīdzēs Tev izprast, kāda ir precīza stigošana un samazinās iespēju Tevi maldināt. Dalāmies ar šīm zināšanām un pieredzi, lai līdzcilvēki mums apkārt uzzinātu, ko spēj viņu lauku īpašumi, un saņemtu iespējami augstāko ieguvumu, izbaudot to ar savām ģimenēm.

Biežāk uzdotie jautājumi par stigošanu
Kas ir cirsmu stigošana?

Stigošana ir precīza cirsmas robežas iezīmēšana dabā, kur tiek izcirstas vizūras/robežas, lai norobežotu izcērtamo platību no blakusesošajiem nogabaliem.

Kādas ir cirsmu stigošanas cenas?

Parasti cirsmu stigošanas cenas svārstās no 20-40 eiro par hektāru, bet svarīgākais ir precīzi un atbilstoši likumam veikta stigošana, jo viena paviršība vai kļūda var dārgi maksāt, ja neprecīzas stigošanas rezultātā tiek pārzāģēts vai nozāģēts nepareizs nogabals.

Interesē precīza un atbildīga stigošana? Aizpildi pieteikuma formu jau tagad!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Kā atpazīt pārpircējus un uzņēmumus, kas vēlas no Tevis nopirkt pēc iespējas lētāk!?

Daudzi meža un lauksaimniecības zemes īpašnieki iekrīt pārpircēju lamatās, kā rezultātā zemes īpašnieki iegūst par 30-50% mazāk!
Publicēts 26/09/2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika