Meža apsaimniekošanas plāns ar Zīles

Meža apsaimniekošanas plāns ar lauku īpašumu konsultāciju centru Zīles sniedz meža zemes īpašniekiem pakalpojumu, kur, izmantojot mūsu daudzpusīgās zināšanas par mežsaimniecības nozari, tiek izveidots pilna cikla meža apsaimniekošanas plāns, kas kalpo kā pārdomāts biznesa plāns. Katrai meža apsaimniekošanas plāna izstrādei mēs pieejam kā jaunam biznesa projektam, kura mērķis ir sniegt iespējami augstāko labumu meža saimniekiem. Mūsu daudzpusīgās zināšanas par mežu apsaimniekošanu, mežistrādi, koksnes tirgu un pielietotās tehnoloģijas palīdz izveidot tādu meža apsaimniekošanas plānu, kas kalpo kā rokasgrāmata meža saimniekam un palīdz saplānot nepieciešamās darbības uz priekšu.

Mūsu izstrādātais meža apsaimniekošanas plāns iet roku rokā ar pakalpojumu – viedā mežu apsaimniekošana, kur tiek izvērtēti vairāki meža apsaimniekošanas scenāriji, lai pēc iespējas palielinātu un paātrinātu īpašumu saimnieku ieguvumu.

Saprātīga pieeja un dažādu tehnoloģiju izmantošana meža apsaimniekošanas plāna izstrādē sniegs ātrāku ieguvumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, vienlaicīgi domājot par viedu meža apsaimniekošanu, kas palielinās īpašuma kopējo vērtību.

Lauku īpašuma konsultāciju centrs Zīles ir pirmais konsultāciju centrs, kas apvieno konsultantus ar pieredzi meža apsaimniekošanā, lauksaimniecības, finanšu un investīciju nozarēs. Mēs dalāmies ar šīm zināšanām un pieredzi, tajā skaitā arī par to, kā izveidot viedu meža apsaimniekošanas projektu , lai līdzcilvēki mums apkārt saņemtu iespējami augstāku ieguvumu no saviem lauku īpašumiem tos nepārdodot.

Meža apsaimniekošanas plāns – kāpēc tas vajadzīgs un kam jābūt iekļautam

Meža apsaimniekošanas plāns ir dokuments, ko varam salīdzināt ar biznesa plānu uzņēmumam. Šajā dokumentā ir visa svarīgā informācija par Tavu īpašumu, kā arī izstrādāts ilgtermiņa darbību plāns, kas ieskicē, kad un aptuveni cik liels varētu būt Tavs ieguvums no meža apsaimniekošanas un kad ir jāveic visas pārējās ar meža apsaimniekošanu saistītās darbības.

Saprātīga meža apsaimniekošanas plāna izstrāde prasa iedziļināšanos un īpašuma izpēti dabā, jo, kā jau vairākkārt esam uzsvēruši, bieži ir būtiskas atšķirības starp informāciju dokumentos un reālo ainu dabā. Meža apsaimniekošanas plānā būtu vēlams iekļaut sekojošu informāciju:

  1. Īpašuma teritorijas platību un atrašanās vietu
  2. Apsaimniekošanas mērķus
  3. Teritorijas iedalījumu meža zemes grupās atbilstoši meža inventarizācijas standartiem
  4. Mežaudžu sadalījumu pēc bonitātēm un valdošajām sugām
  5. Kopsavilkumu par mežaudžu platību un krājas sadalījumu pēc koku sugu un vecuma grupām
  6. Informāciju par biotopiem un mikroliegumiem
  7. Autoceļu un meliorācijas sistēmu apjomu
  8. Koku ciršanas plānu
  9. Meža atjaunošanas plānu un jaunaudžu kopšanas plānu
  10. Meža infrastruktūras atjaunošanas plānu - ceļu, grāvju

Gribam vēlreiz uzsvērt - pārdot savu īpašumu vajadzētu būt galējam mērķim, Zīles vienmēr mēģinās atrast veidus, kā Tev nopelnīt, nepārdodot savu īpašumu. Savukārt vieda mežu apsaimniekošana ir veids, kā iegūt vairāk gan šodien, gan ilgtermiņā, kur būtisks faktors ir saprātīgi izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns. Izmantojot viedu pieeju mežu apsaimniekošanā, ir iespējams nopelnīt vairāk uzreiz un būtiski palielināt īpašuma vērtību – tā būs sava veida investīcija, ja gadās nepieciešamība pārdot īpašumu, lai tiktu ātri pie lielākas naudas summas.

Biežāk uzdotie jautājumi par meža apsaimniekošanas plāna izstrādi
Kas ir meža apsaimniekošanas plāns?

Meža apsaimniekošanas plāns ir dokuments, kas ietver būtiskāko informāciju par apsaimniekojamo īpašumu un, kurā var tikt uzskaitīti nākamie meža apsaimniekošanas darbi, kā arī veikti aprēķini par potenciālajiem ieguvumiem un ieguldījumiem.

Vai obligāti jātaisa meža apsaimniekošanas plāns, varbūt pietiek ar meža taksāciju?

Meža apsaimniekošanas plāns nav obligāta prasība, tas ir dokuments, kas noder meža saimniekam, ja ir vēlme veikt meža apsaimniekošanu un izveidot biznesa plānu savam mežam un saprast īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus, tāpat kā arī veicamos ieguldījumus, kas cels īpašuma ilgtermiņa vērtību. Protams, daudzos gadījumos var pietikt tikai ar meža taksāciju, tas jau ir milzīgs ieguvums, ja Tev ir kvalitatīvi izveidota meža taksācija - šo jautājumu arī esam apskatījuši sadaļā par meža inventarizācijām.

Kāda ir meža apsaimniekošanas plāna cena?

Katrs meža apsaimniekošanas projekts ir savādāks, kur cenu ietekmē projekta informācijas apjoms, kuru saimnieks vēlas iekļaut. Attiecīgi, jo vairāk informācijas, jo dārgāk tas izmaksās. Pamata summa, ar kuru obligāti ir jārēķinās ir meža taksācijas izveidošanas samaksa, kas būs ap 60 eiro par hektāru. Vēlamies gan uzsvērt, ka tik svarīga dokumenta sagatavošanā svarīgākais ir kvalitāte nevis cena, ja ir nolemts veidot meža apsaimniekošanas plānu. Mēs vienmēr piedāvāsim Tev izdevīgāko variantu gan no ieguvumu, gan ieguldījumu izvērtējuma.

Vēlies izveidot viedu meža apsaimniekošanas plānu? Aizpildi pieteikuma formu jau tagad!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika