Mērniecība - ko tā sevī ietver un kad nepieciešama?

Mērniecība ietver daudz dažādu prasību un darbību, kas ir noteiktas likumā. Zemes īpašuma vai meža īpašuma mērniecība uzticama tikai sertificētam mērniekam, kurš veic zemes uzmērīšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1019.

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver šādas prasības un darbības:

 • informācijas pieprasīšana un saņemšana;
 • ierosinātāja un pierobežnieka uzaicināšana;
 • uzmērīšanas tīkla ierīkošana;
 • zemes robežas izvērtēšana un atjaunošana;
 • zemes robežas noteikšana apvidū;
 • kupicas ierīkošana un vizūrstigas ierīkošana apvidū vai kupicas ierīkošanas un robežstigas (ja tāda ir ierīkota) ierīkošanas pārbaude apvidū;
 • robežzīmes likvidēšana vai robežzīmes likvidēšanas pārbaude;
 • robežas un situācijas elementu uzmērīšana dabā;
 • platības aprēķināšana;
 • zemes robežu plāna, zemes vienības daļas robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumiem, atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana un saskaņošana;
 • zemes kadastrālā uzmērīšana, dokumentu sagatavošana un iesniegšana Valsts zemes dienestā.

Lauku īpašuma konsultāciju centrs Zīles veiks visus nepieciešamos uzraudzības procesus, lai mērniecība, zemes kadastrālā uzmērīšana, robežu, robežzīmju un kupicu atjaunošana notiktu ievērojot likumu veicot darbus kvalitatīvi un atbildīgi.

Mērniecība - robežu noteikšana dabā

Viena no svarīgākajām darbībām ir robežu un robežzīmju noteikšana dabā, lai noskaidrotu robežas stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, izvērtējot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, kuras laikā ierīko pagaidu robežzīmes un izcērt 0,5 - 1,0 m platas vizūras (taisnas līnijas gar robežu), izcērtot krūmus vai iekrāsojot resnākos kokus. Kad robeža ierādīta, tad no vizūras uz abām pusēm ir jāizcērt 1 metru plata robežstiga. Robežstigas ciršanai nav jāņem ciršanas apliecinājums.

Zemes robežas izvērtēšanas un atjaunošanas process ietver:

 • robežas priekš izpēti;
 • robežas apsekošanu;
 • robežas atjaunošanu, ja tas ir nepieciešams;
 • robežas neatbilstības novēršanu;

Robežu izvērtē un atjauno šādos gadījumos:

 • veicot pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes reformas ietvaros (izņemot robežas neatbilstības novēršanu);
 • izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu;
 • apvienojot zemes vienības, izņemot gadījumu, ja veic zemes vienību apvienošanu kamerālo darbu rezultātā;
 • uzmērot ierādīto robežu;
 • veidojot zemes vienības daļu, kuras robeža sakrīt ar zemes vienības robežu;

Ja Tev ir aizdomas par robežu plānu nesakritību, tad jāizmanto mērnieku pakalpojumi un jāvēršas pie mērnieka, kurš veiks robežu apsekošanu dabā, izvērtēs visus pieejamos dokumentus un sniegs savu vērtējumu. Ja tiek konstatēta neatbilstība, tad jāveic jauna zemes kadastrālā uzmērīšana un jāizgatavo jauns robežu plāns.

Lauku īpašumu konsultāciju centrs Zīles visus šos pakalpojumus nodrošina iekš sava pakalpojuma - viedā mežu apsaimniekošana. Mēs dalāmies mūsu daudzpusīgajās zināšanās par mežu apsaimniekošanu un to, kā pelnīt no īpašuma to nepārdodot. Mēs Tev parādīsim, uz ko Tavs lauku īpašums ir patiesi spējīgs!

Kupica - svarīgs robežzīmju elements

Kupicas ir nozīmīgs elements, ko ierīko lauku apvidū vai mežā, robežas virziena maiņas punktos vai uz taisnas līnijas ik pēc 500 metriem. Zemes robežu kupicas neveido pagaidu robežzīmēm, slēptām robežzīmēm, žoga stabiem, būves stūriem un valsts ģeodēziskajai zīmei. Kupicas veido ap robežzīmes centrā ievietotu:

 • Krustakmeni – vismaz 60 kg smagu, ar 6 cm garu un 0,5 cm dziļu krustveida iekalumu
 • Koka stabu – 130 cm garu, 10-15 cm platu ar apakšā piestiprinātu šķērsli
 • Metāla cauruli – 80 cm garu, 2-6 cm platu ar piestiprinātu šķērsli
 • Plastmasas cauruli – 130 cm garu, 3-6 cm platu ar apakšējo šķērsli

Kupicas ierīkošana un atjaunošana

Ap robežzīmi veido 30 cm augstu grunts uzbērumu. Kupicas ierīkošanai mērnieks izsniedz ierosinātājam šajos noteikumos noteikto kupicas shematisko zīmējumu. Pagaidu robežpunktos mērnieks krustpunktu centrā ievieto pagaidu robežzīmi, kas var būt koka mietiņš vai metāla caurule, kas nav nostiprināta ar pamatnes šķērsli. Zemes īpašnieka pienākums ir uzturēt robežu un kupicas kārtībā. Robežas un kupicas ir jāapseko un jāatjauno, veicot jaunu meža inventarizāciju un/vai koku ciršanas gadījumos.

Mērniecība – kāpēc ar Zīles?

Mērniecība, zemes kadastrālā uzmērīšana un kupicu atjaunošana ar Zīles atšķiras ar to, ka:

 1. Mēs neko nevēlamies no Tevis nopirkt – attiecīgi mums ir tikai viens mērķis, lai tiktu veikta tāda mērniecība, zemes kadastrālā uzmērīšana, robežu, robežzīmju un kupicu atjaunošana, kas nes iespējami lielāko ieguvumu meža saimniekam un ceļ īpašuma vērtību.
 2. Tā kā mums ir daudzpusīga pieredze mežu apsaimniekošanā, mēs esam īpašuma saimnieka kompetentais advokāts ar mērniecību saistītajos jautājumos, kas veic uzraudzību, lai visi ar mērniecību saistītie procesi tiktu veikti ievērojot likumu un celtu īpašuma vērtību.

Lauku īpašumu konsultāciju centrs Zīles pārstāv un aizstāv lauku īpašumu saimnieku intereses, tikai ar vienu mērķi - kā maksimāli uzlabot īpašuma vērtību un palielināt iespējamo ieguvumu.

Mērniecība, zemes kadastrālā uzmērīšana, robežu, robežzīmju un kupicu atjaunošana - biežāk uzdotie jautājumi
Cik maksā mērniecības pakalpojumi?

Mērniecība katrā īpašumā būtiski atšķiras, kur atkarībā no īpašuma atrašanās vietas, īpašuma robežu stāvokļa un veicamo darbu apjoma zemes robežu uzmērīšanas cenas atšķirsies. Piemēram, ja jāatjauno tikai robežas un kupicas, tad būs zemākas izmaksas nekā, ja īpašums jāsadala vairākās zemes vienībās. Attiecīgi kupicu atjaunošanas gadījumā runa var būt par pāris simtiem eiro, turpretī dalīšanas izmaksas būs jau tūkstošos mērāmas.

Cik maksā kupicu atjaunošana?

Kupicas atjaunošanas cena parasti ir 20 eiro par vienu kupicu. Cenu var ietekmēt īpašuma atrašanās vieta un robežzīmju stāvoklis.

Kas jādara, ja zemes mērnieki konstatē robežu un robežzīmju neatbilstību?

Ja tiek veikta mērniecība un zemes mērnieks konstatē robežu neatbilstību, var tikt ierīkotas jaunas robežzīmes un noteiktas jaunas koordinātas. Šādā situācijā mērnieks sastādīs nepieciešamos dokumentus un iepazīstinās ar tiem visus īpašniekus. Pēc robežu neatbilstības novēršanas mērnieks izgatavo precizētu robežu plānu, bet kaimiņa zemes vienībai kadastrā uzliek neatbilstības pazīmi. Savukārt kaimiņam, kura īpašumam fiksēta neatbilstība, ir jāpasūta jauna robežu plāna sagatavošana, kuru veidojot tiek ņemtas vērā iepriekšējās mērīšanas laikā fiksētās neatbilstības.

Interesē mērniecība, zemes kadastrālā uzmērīšana, robežu, robežzīmju un kupicu atjaunošana? Sazinies ar Zīlēm!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Kā atpazīt pārpircējus un uzņēmumus, kas vēlas no Tevis nopirkt pēc iespējas lētāk!?

Daudzi meža un lauksaimniecības zemes īpašnieki iekrīt pārpircēju lamatās, kā rezultātā zemes īpašnieki iegūst par 30-50% mazāk!
Publicēts 26/09/2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika