Jaunaudžu kopšana - svarīga mežu apsaimniekošanas sastāvdaļa, kas var būtiski palielināt ieguvumu

Jaunaudžu kopšana obligāti jāveic, kad ātraudzīgās koku sugas sāk nomākt augstvērtīgās koku sugas. Jaunaudžu kopšana ir ļoti svarīgs meža apsaimniekošanas posms, kas veikts savlaicīgi un pareizi paātrinās un palielinās ieguvumu no meža zemes. Jaunaudžu kopšanas galvenais mērķis ir panākt, ka mežaudzē dominē augstvērtīgās koku sugas, kurām ir izkopta telpa pietiekošai saules staru piekļuvei un samazināta konkurence par ūdeni un barības vielām augsnē. Jaunaudzes kopšana, kas savlaicīgi veikta, sniegs sekojošus ieguvumus:

 • Paātrinās un palielinās ieguvumu no mežaudzes
 • Uzlabos koksnes kvalitāti un attiecīgi arī saimnieka ieguvumu
 • Samazinās iespējamos meža dzīvnieku radītos bojājumus
 • Palielinās īpašuma vērtību, ja būs nepieciešamība to pārdot

Lauku īpašumu konsultāciju centrs Zīles dalās zināšanās, tehnoloģijās un pieredzē, tostarp arī par pareizu jaunaudžu kopšanu, kas palīdzēs Tev izprast šos procesus līdz detaļām un palielinās meža zemes vērtību un Tavu ieguvumu.

Kādi noteikumi jāievēro, lai jaunaudžu kopšana sniegtu maksimālu ieguvumu

Jaunaudžu kopšanas noteikumi ir definēti Meža likumā, kur ir aprakstīts, kāda ir izkopta jaunaudze, kāds ir minimālais un maksimālais koku skaits atbilstoši koku sugai un to augstumam. Atstājamo koku minimālo un maksimālo skaitu pēc jaunaudžu kopšanas regulē ministru kabineta Nr. 384 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi un Nr. 935 Noteikumi par koku ciršanu mežā. Piemēram, ja veikta jaunaudzes kopšana egļu jaunaudzē, kur koku augstums pēc kopšanas ir 8 metri, tad koku atlikušajam daudzumam jābūt no 1200 līdz 2000 kokiem. Atstājamo koku skaitu pēc jaunaudzes kopšanas var palielināt vai atstāt neierobežotā daudzumā:

 • Apšu, baltalkšņu, blīgznu un vītolu jaunaudzēs
 • Mežaudzē ir daudz tievi izstīdzējuši koki, jo ir risks, ka ziemā koki var tik nolauzti zem biezākas sniega segas
 • Ja ir meža dzīvnieku bojājumu riski
 • Jaunaudzes kopšana, kas tiek veikta pēc mērķa koka metodes, kur tiek atbrīvota telpa iepriekš izvēlētiem 500 labākajiem kokiem

Jaunaudžu kopšana ir process, kur kvalitātes prasības vislabāk ir kontrolēt pielietojot apļveida parauglaukumu metodi. Pēc šīs metodes kokus uzskaita aplī, kura rādiusu mēra ar noteikta garuma mērauklu vai kārti. Parauglaukumu izmērs atkarīgs no koku vidējā augstuma jaunaudzē, piemēram, ja jaunaudzē koku augstums ir līdz 6 m un aplī ar rādiusu 3.99 m uzskaitīti 7 koki, tad koku skaits ir 7 × 200 = 1400 uz hektāra.

Svarīgākās nianses jaunaudzes kopšanā

Jaunaudžu kopšana un jaunaudžu retināšana ātrāk nesīs augļus, ja tiks ievērotas šādas nianses:

 • Bērzu jaunaudzēs labāk saglabāt āra bērzus, kuri ātrāk augs un koksne būs kvalitatīvāka nekā purva bērziem, kā arī labāk atstāt sētos, nevis ar atvasēm ataugušos.
 • Jaunaudzē jāatstāj koki ar kvalitatīvu stumbra un zarojuma formu ar pēc iespējas vienmērīgāku izvietojumu mežaudzē.
 • Veicot jaunaudzes kopšanu un retināšanu, obligāti ir jāizzāģē resnie koki ar zemas kvalitātes stumbriem un vainagiem, līkie koki un koki ar dubultām galotnēm.
 • Nav ieteicams stādīt priedes auglīgās augsnēs (vērī, gāršā), jo egles un lapu koki augs ātrāk kā rezultātā priedes nīkuļos.

Lauku īpašuma konsultāciju centra Zīles konsultantiem ir daudzpusīga pieredze meža apsaimniekošanā, lauksaimniecības, finanšu, mērniecības un investīciju nozarēs. Mēs dalāmies ar šīm zināšanām un pieredzi, lai līdzcilvēki mums apkārt saņemtu iespējami augstāko labumu no sava īpašuma.

Jaunaudžu kopšana - biežāk uzdotie jautājumi
Kādas ir jaunaudžu kopšanas cenas?

Jaunaudžu kopšana katrā īpašumā ir savādāka, kur dažādi apstākļi ietekmē cenu. Parasti jaunaudžu kopšanas cena svārstās no 300-400 eiro par hektāru, kas ir atkarīgs no mežaudzes biezības un kopšanas sarežģītības pakāpes.

Kādi ir jaunaudžu kopšanas noteikumi?

Jaunaudžu kopšanas noteikumi ir definēti Meža likumā, kur atbilstoši jaunaudzes vecumam, augstumam un koku sastāvam mainās arī prasības.

Tavam mežam nepieciešama kvalitatīva jaunaudžu kopšana? Piesakies un paātrini savu ieguvumu!

Saistītie raksti

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika