Zemes nomas maksa - kādi apstākļi to ietekmē un kā iegūt vairāk?

Lauksaimniecības zemes nomas maksa veidojas no vairākiem faktoriem — atrašanās vietas, augsnes kvalitātes un infrastruktūras kvalitātes kā grāvji un meliorācijas sistēmas. Diemžēl bieži lauku zemju saimnieki informācijas un konsultantu trūkuma dēļ tiek maldināti, kā rezultātā tiek maksāta ļoti zema zemes nomas maksa. Mēs esam izstrādājuši zemes nomas maksas aprēķina metodi, kura palīdz palielināt īpašumu saimnieku ieguvumu un kas ir godīga gan pret zemes īpašnieku, gan nomnieku.

Zemes nomas maksas noteikšana notiek pamatojoties uz vienu galveno faktoru – augsnes kvalitāti un auglību, kuru visprecīzāk var noteikt veicot augsnes kvalitātes analīzes. Zemes auglību pamatā ietekmē trīs apstākļi:

 1. Īpašuma atrašanās vieta – dati un arī zemes cenas jau to uzskatāmi parāda, ka visauglīgākā zeme ir Zemgalē, kurai seko Kurzeme, tad Vidzeme un Latgale. Atšķirību uzskatāmi parāda iespējamās ražas apjoms no hektāra, piemēram, Zemgalē ir iespējams pat iegūt 10 tonnas kviešu no hektāra, turpretī Vidzemē jau 4 tonnas skaitīsies laba raža.
 2. Meliorācijas sistēmas vai novadgrāvju sistēmas esamība īpašumā, kur viņu esamība būtiski ceļ auglību un attiecīgi arī zemes nomas maksa būs augstāka.
 3. Kā tiek zeme apsaimniekota, kopta vai tiek ievērota pareiza augu seka.

Ja visi šie aspekti īpašumā ir kārtībā, tad var uzsākt zemes iznomāšanas izsoli. Iegūt iespējami augstāku labumu var, ja ir nepieciešamās zināšanas, vēlme iedziļināties, kontakti un pacietība.

Lauksaimniecības zemes noma – kāpēc ar Zīles palīdzību būs augstāka?

Lauksaimniecības zemes nomas maksa būs augstāka, jo lauku īpašumu konsultāciju centra Zīles konsultantiem ir daudzpusīga pieredze meža un lauksaimniecības zemju izsoļu veikšanā visā Latvijas teritorijā, kā arī ir izveidota unikāla zemnieku un citu nomnieku datubāze, kas sniedz iespēju ātri saprast, kuri ir iespējamie nomnieki ar vislielāko interesi piedalīties zemes iznomāšanas izsolē.

Mūsu zināšanas, pieredze un izstrādātais lauksaimniecības zemes nomas modelis ietver arī citu ieņēmumu potenciālu, kas var būtiski palielināt lauksaimniecības zemes īpašnieku ieguvumu: CO2 kompensācijas, saules paneļu parks, vēja turbīnu potenciāls un citus zaļās saimniekošanas virzienus. Pateicoties šādai pieejai, spējam piegādāt augstas zemes nomas cenas par lauksaimniecības zemēm tās īpašniekiem.

Zīles sniegtie pakalpojumi:

 1. Visu nepieciešamo dokumentu savākšana
 2. Zemes nomas maksas noteikšana pēc pieejamo dokumentu un datubāžu analīzes
 3. Īpašuma apskate dabā, kur pievēršam uzmanību - meliorācijas un grāvju esamībai un to stāvoklim, vai īpašums ir jāatbrīvo no apauguma, zāles, vai īpašumu nepieciešams frēzēt, piekļuves apstākļiem īpašumam
 4. Saprotam, vai ir nepieciešams veikt darbības, kuras būtiski uzlabotu zemes iznomāšanas maksu - grāvju un meliorācijas sakārtošana, frēzēšana un/vai apauguma novākšana un pļaušana
 5. Ja ir aizdomas, ka īpašuma auglības balles neatbilst patiesībai, veicam jaunas augsnes analīzes
 6. Izvērtējam zaļās saimniekošanas potenciālu īpašumā - CO2, saules paneļu un/vai vēja turbīnu parka potenciālu
 7. Izveidojam jaunu vērtējumu pēc apskates dabā
 8. Veicam zemes nomas izsoles procesu, izmantojot Zīles datubāzi, pateicoties kurai tiek rīkota mērķēta izsole starp vairākiem pretendentiem - primāri tiem, kuri atrodas 50 km rādiusā ap lauksaimniecības zemi
 9. Slēdzam nomas līgumu
 10. Nomnieka uzraudzība, sekojot vai tiek zeme tiek apsaimniekota atbildīgi, nenodarot kaitējumu un zaudējumus saimniekam

Zīles organizēs visus procesus Tavā vietā, ietaupot laiku un panākot, ka zemes nomas maksa būs pēc iespējas augstāka, izvērtējot īpašuma stāvokli un, ja nepieciešams, veicot darbības, kas vajadzīgas, lai uzlabotu zemes stāvokli, kā rezultātā celsies īpašnieka ieguvums no zemes nomas maksas. 

Zīles zemes nomas maksas cenrādis

Kas ir zemes nomas maksas cenrādis? Zīles esam radījuši modeli, kas aprēķina iespējamo zemes nomas maksu, pamatojoties uz to, kāda ir augsnes auglība un kādu sugu audzē nomnieks īpašnieka zemē. Mūsuprāt, lauksaimniecības zemju īpašnieki nesaņem godīgu zemes nomas maksu, jo mūsu aprēķini rāda, ka ja nomnieks saimnieko gudri, tad atkarībā no sugas, zemnieka peļņa hektārā svārstās 500 – 1000 eiro no hektāra gadā. Paralēli tam lauksaimniecība ir pati atbalstītākā nozare valstī, kur atbalsts tiek sniegts gan tehnikas iegādei, gan infrastruktūras būvniecībai, kur var saņemt grantus, kas nav jāatmaksā, gan bankas aizdevumu procentu maksājumu segšanā.

Tāpēc esam radījuši šo modeli, kurš paredz, ka zemes nomas maksa veidojas, nomniekam daloties no iegūtās peļņas, godīgā un caurspīdīgā procesā. Nomnieks nevar bez zemes neko izaudzēt un gūt labumu, tāpat kā iznomātājs pats neko nevar izaudzēt un gūt labumu - tā ir dabiska simbioze, kurā arī guvumu vajadzētu dalīt godīgi!

Zemes nomas maksa - biežāk uzdotie jautājumi
Kā iegūt augstāku zemes nomas maksu?

Lai iegūtu augstāku zemes nomas maksu, vispirms ir jāsazinās ar lauku īpašumu konsultāciju centru Zīles, tad obligāti jāsavāc visa pieejamā informācija par Tavu lauksaimniecības zemi, lai ir iespējams veikt vērtējumu pēc dokumentiem. Zīles konsultantu pieredze un pircēju datubāze palīdzēs veikt izsoli starp vairākiem reāliem interesentiem, tādejādi paātrinot zemes nomas izsoles rezultātu un palielinot pēc iespējas ieguvumu. Būtiski ir apzināties, ka steiga samazina iespēju iegūt maksimāli augstāko zemes nomas maksu.

Vai ir zemes nomas maksas cenrādis?

Cik mums zināms, Zīles piedāvātais zemes nomas maksas modelis un cenrādis ir šāda veida vienīgais piedāvājums tirgū.

Kādi nodokļi jāmaksā no lauksaimniecības zemes nomas?

Atbilstoši likumam par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11. panta divpa­dsmitajai daļai, gūtajiem ienākumiem no īpašuma iznomāšanas piemēro 10% nodokļa likmi. Tātad jārēķinās, ka būs jāmaksā 10% nodokļos no ienākumiem.

Vēlies saņemt augstāku zemes nomas samaksu? Zīles Tev palīdzēs iegūt maksimumu!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Kā atpazīt pārpircējus un uzņēmumus, kas vēlas no Tevis nopirkt pēc iespējas lētāk!?

Daudzi meža un lauksaimniecības zemes īpašnieki iekrīt pārpircēju lamatās, kā rezultātā zemes īpašnieki iegūst par 30-50% mazāk!
Publicēts 26/09/2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika