Meliorācija Zīles konsultantu pārraudzībā

Meliorācija un novadgrāvju sistēmas ir kritiski svarīga infrastruktūra, kas palīdz uzturēt pareizu ūdens līmeni gan lauksaimniecības, gan arī meža zemēs. Latvijā visapjomīgāk meliorācija tika būvēta padomju laikos un diemžēl neatkarības gados daudzas meliorācijas sistēmas un novadgrāvji ir atstāti novārtā, kam ir dramatiskas sekas, kas rada zaudējumus un samazina zemju vērtību. Neatkarības gados ir daļēji pazaudētas arī zināšanas un nav aktīvi strādāts pie jaunu meliorācijas profesionāļu paaudzes veidošanas, kā rezultātā šobrīd ir milzīgs šo speciālistu deficīts, kas būtiski apgrūtina jaunu projektu izstrādi un realizāciju.

Meliorācijas sistēmu projektēšana un realizācija ar Zīles palīdzību

Lauku konsultāciju centra Zīles konsultantiem ir daudzpusīga pieredze meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā. Veicot apsaimniekošanu tiek novērtēts, vai īpašumā ir meliorācija un novadgrāvji, un pēc nepieciešamības piesaistot sadarbības partnerus, kas var izstrādāt un realizēt meliorācijas būvniecības projektu. Meliorācija Zīles uzraudzībā ietver šādus pakalpojumus:

 • Īpašuma meliorācijas un novadgrāvju novērtējums, izmantojot pieejamās datubāzes
 • Īpašuma meliorācijas un novadgrāvju apskate un novērtējums dabā
 • Pēc nepieciešamības profesionāļu piesaiste projekta izstrādei un realizācijai
 • Visu darbu projektu vadīšana un uzraudzība

Meliorācijas darbi Tava īpašuma vērtības celšanai

Pareiza meliorācija un novadgrāvji ir kritiski svarīgi gan lauksaimniecības, gan meža zemēs. Slapjos īpašumos neaugs ne kultūraugi, ne arī koki, attiecīgi nebūs iespējas gūt ienākumus no meža un lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas un/vai pārdošanas. Lauku īpašumu konsultāciju centrs Zīles organizēs visus procesus Tavā vietā, ietaupot laiku un uzraugot, lai meliorācijas darbi tiktu veikti kvalitatīvi un ievērojot likumu.
Lauku īpašuma konsultāciju centrs Zīles ir pirmais konsultāciju centrs, kas apvieno konsultantus ar pieredzi meža apsaimniekošanā, lauksaimniecības, finanšu, mērniecības un investīciju nozarēs. Mēs dalāmies ar šīm zināšanām un pieredzi, lai līdzcilvēki mums apkārt saņemtu godīgu un iespējami augstāko labumu no lauku īpašuma.

Meliorācija - galvenie noteikumi, kas jāņem vērā

Meliorācija ir svarīga veiksmīgas mežu un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas sastāvdaļa. Obligāti jāņem vērā, ka meliorācijas darbi nedrīkst tikt veikti bez projekta un attiecīgo iestāžu saskaņojuma. Bieži lauku īpašumu saimniekiem un it sevišķi mežu zemju saimniekiem liekas, ka nekas traks nenotiks, ja tiks izrakts jauns grāvis nevienam par to neziņojot, tomēr tas ir aizliegts un var beigties bēdīgi, jo meliorācija un grāvji Tavā īpašumā var būt sastāvdaļa no vienota tīkla.

Veicot nesaskaņotas darbības, var sanākt ietekmēt visu vienoto meliorācijas sistēmu, piemēram, iztīrot grāvi un novadot ūdeni no sava īpašuma, tas viss var nonākt kaimiņa īpašumā, kas var radīt neparedzētas sekas, tāpēc vienmēr ir jāveic izpēte un jātaisa meliorācijas projekts, kura noteikumi ir definēti likumā.

Dokumenti, kas jāiesniedz pirms meliorācijas darbu veikšanas:

 • Īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus
 • Jānorāda sertificēts projektētājs
 • Jānorāda būvnieks
 • Saskaņojumus atkarībā no būvniecības veida
 • Saskaņojumus ar trešajām personām, kuras tas skar
 • Būvdarbu vietas foto fiksācijas
 • Zemes robežu plānu vai topogrāfisko plānu mērogā 1:500
 • Ja būvniecība paredzēta meliorētā zemē, jāpievieno meliorācijas kadastra izziņas vai meliorācijas kadastra datus ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem rādītājiem
 • Izvietojuma plānu mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās būves izvietojums un galvenie parametri uz zemes robežu plāna
 • Veicot otrās vai trešās grupas būvniecību vai pārbūvi jāpievieno būvprojektu minimālā sastāvā

Šī ir daļa no hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem, kas regulē, kā veicama meliorācijas sistēmu projektēšana un darbi. Sīkāku informāciju par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecības noteikumiem varat atrast Ministru kabineta noteikumos Nr.550.

Meliorācija un novadgrāvji - biežāk uzdotie jautājumi
Cik maksā meliorācijas projekts un būvniecība?

Katra meliorācija un novadgrāvju sistēma ir individuāls gadījums, tāpēc nav viena vienota izcenojuma. Meliorācijas projekta un būvniecības izmaksas ietekmē daudzi apstākļi, piemēram, kā īpašuma lielums, vai īpašums ir vienotā meliorācijas sistēmā, būvniecības sarežģītības apstākļi un to apjoms. Šo apstākļu ietekmē projektēšanas izmaksas sāksies no vismaz 500 eiro, savukārt būvniecība vidēji sāksies no 1,5 eiro par tekošo metru plus nepieciešamie materiāli.

Vai ir atļauti meliorācijas darbi bez projekta?

Meliorācijas darbi bez projekta var beigties ar bēdīgām sekām, kas var nest finansiālus zaudējumus. Bieži meliorācija ir sastāvdaļa no vienotas sistēmas, tāpēc veikt jebkādus būvdarbus bez projekta un saskaņojuma ir aizliegts.

Ko darīt ar aizaugušu un nemeliorētu zemi?

Līdz šim šāda tipa zemes bija kā apgrūtinājums to saimniekiem. Taču tagad Zīles esam radījuši jaunu pakalpojumu, kur ir iespēja pelnīt no šāda tipa īpašumiem. Sazinies ar mums un mēs Tev parādīsim, kā var gūt ienākumus no jebkura īpašuma.

Kam ir jāuztur kārtībā īpašumā esoša meliorācija?

Zemes īpašniekam ir tiesības veikt zemes meliorāciju, ievērojot par meliorācijas sistēmas būvniecību noteiktās prasības, kā arī pienākums ekspluatēt un uzturēt meliorācijas sistēmu atbilstoši likumam. Jāsniedz iespēja piekļūt meliorācijas būvēm amatpersonām, kuras kontrolē un uzrauga meliorācijas sistēmu vai veic darbus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas inventarizāciju, būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu.

Jāatjauno meliorācija vai novadgrāvji? Piesakies un Zīles Tev palīdzēs!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Kā atpazīt pārpircējus un uzņēmumus, kas vēlas no Tevis nopirkt pēc iespējas lētāk!?

Daudzi meža un lauksaimniecības zemes īpašnieki iekrīt pārpircēju lamatās, kā rezultātā zemes īpašnieki iegūst par 30-50% mazāk!
Publicēts 26/09/2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika