Lauksaimniecības zemes apmežošana ar Zīles palīdzību - iespēja sākt pelnīt no neizmantojamās zemes

Lauksaimniecības zemes apmežošana ar Zīles

Lauksaimniecības zemes apmežošana ir milzīga iespēja lauku zemju saimniekiem beidzot sākt pelnīt no lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Pēc dažādu datu avotiem Latvijā ir 300 – 500 tūkstoši hektāru lauksaimniecībā neizmantojamas zemes, no kuras tās saimnieki nav varējuši gūt nekādu ieguvumu. Tā ir milzīga iespēja gan zemes saimniekiem, gan Latvijai kā valstij beidzot monetizēt šo neizmantoto aktīvu.

Lauksaimniecības zemes apmežošana ar Zīles sniedz zemes īpašniekiem unikālu iespēju beidzot sākt pelnīt jau no pirmās dienas pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas. Zīles ir vieni no pirmajiem, kas Latvijā piedāvā šāda veida pakalpojumu, kas ietver:

 1. Visu nepieciešamo dokumentu savākšanu
 2. Īpašuma apskati un novērtējumu dabā - meliorācijas un grāvju esamībai un to stāvokli, vai īpašums ir jāatbrīvo no apauguma, zāles, vai īpašumu nepieciešams frēzēt
 3. Nepieciešamo darbību veikšanu, kas vajadzīga, lai lauksaimniecības zemes apmežošana būtu veiksmīga - grāvju un meliorācijas sakārtošana, frēzēšana un/vai apauguma novākšana un pļaušana, augsnes sagatavošana
 4. Ja ir nepieciešamība, tiek veiktas jaunas augsnes analīzes
 5. Piemērotāko koku stādu izvēli un apmežošanu
 6. Īpašuma sertifikāciju kompensāciju saņemšanai
 7. Kompensāciju pārdošanu
 8. Visu juridisko un finanšu jautājumu organizēšanu

Zīles organizēs visus procesus Tavā vietā, ietaupot laiku un panākot, ka beidzot vari gūt ienākumus no savas lauksaimniecībā neizmantojamās zemes jau no pirmās dienas, kad veikta lauksaimniecības zemes apmežošana!

Mūsu zināšanas, pieredze un izstrādātais neizmantojamo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas modelis ietver dažādu ieņēmumu potenciālu, kas var būtiski palielināt lauksaimniecības zemes īpašnieku ieguvumu - CO2 kompensācijas, saules paneļu un vēja turbīnu parku potenciāls un citus zaļās saimniekošanas virzienus.

Lauksaimniecības zemes apmežošana - kas jāņem vērā labākam rezultātam?

Lauksaimniecības zemes apmežošana ir viens no veidiem, kā pārvērst savu lauksaimniecībā neizmantojamo zemi no apgrūtinājuma par pelņu nesošu īpašumu. Lauksaimniecības zemes apmežošana ir process, kur jāveic dažādu apstākļu novērtējums pirms darbu uzsākšanas:

 1. Augsnes novērtēšana pirms veicama lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas jāizvērtē pirms pieņemt lēmumu, vai ir iespējama lauksaimniecības zemes apmežošana. Augsnes auglību var labi novērtēt pēc nezāļu sastāva un lieluma, kur lielas, leknas nezāles liecinās par auglīgu augsni, savukārt nelielas nezāles un sūnas liecinās par mazāk auglīgu augsni. Nezāļu daudzums un daudzveidība ietekmē arī to, kādu koku sugu būtu pareizi stādīt, lai nezāles tos mazāk apdraudētu. Piemēram, egle ir noturīgāka pret lielāku nezāļu daudzumu, jo eglei patīk ēna, savukārt priede un bērzs sliktāk pacieš apēnojumu no nezālēm, kas var traucēt šo sugu veselīgai augšanai, tāpēc jārēķinās, ka priedei un bērzam kopšanas darbi būs vajadzīgi biežāk. Bieži neizmantotā lauksaimniecības zemē koki jau paši ir sasējušies, tas ir arī veids, kā var novērtēt, cik zeme auglīga, un kuras koku sugas labprātāk augs pirms veicama lauksaimniecības zemes apmežošana.
 2. Ūdens līmeņa novērtējums ir svarīgs faktors, kas jāizvērtē pirms veicama lauksaimniecības zemes apmežošana. Nav nevienas koku sugas, kurai patīk pārmērīgs mitrums vai sausums. Gruntsūdens līmenim nevajadzētu pārsniegt 50 centimetrus. Par augstu gruntsūdens līmeni liecina, ja īpašumā aug daudz vīgriezes, grīšļi un purva kosas. Protams, jāseko līdzi, lai grāvji īpašumā tiktu uzturēti kārtībā un regulāri jāpārbauda, vai bebri nav izveidojuši aizsprostus īpašumā.
 3. Jānovērtē īpašumam apkārtējos īpašumos un pašā īpašumā jau augošās koku sugas, lai neiestādītu blakus nesaderīgas koku sugas. Piemēram, nav ieteicams stādīt blakus priedes ar apsēm, jo augiem ir kopīgas slimības, kā arī apses vispār nav ieteicams stādīt lauksaimniecības zemēs, jo tās ir vairāk apdraudētas no grauzējiem.

Kad novērtēta augsnes auglība, izvēlēta stādāmo koku suga un izvērtēti visi apstākļi, var uzsākt augsnes sagatavošanu, jo kvalitatīva augsnes sagatavošana ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana būtu veiksmīga.

Lauksaimniecības zemes apmežošana - biežāk uzdotie jautājumi
Cik izmaksā lauksaimniecības zemes apmežošana?

Pati lauksaimniecības zemes apmežošana vidēji izmaksās ap 1000 eiro par hektāru, bet jārēķinās, ka var būt papildus neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar īpašuma sakārtošanu (grāvju sakārtošana, pļaušana, apauguma noņemšana), lai koku stādīšana būtu pēc iespējas veiksmīgāka un lielāks skaits koku ieaugtu.

Lauksaimniecības zemes apmežošana - kas ir plantāciju mežs?

Plantāciju mežs ir dabiski vai mākslīgi apmežota lauksaimniecības zeme ar vienu ļoti būtisku un izdevīgu atšķirību - uz plantāciju mežu neattiecas Meža likuma ciršanas noteikumi! Plantāciju mežu saimnieks var cirst jebkurā brīdī, kad viņam tas liekas nepieciešams, par to vienkārši brīdinot Valsts meža dienestu. Kā arī nocērtot plantāciju mežu, to var atkal izmantot kā lauksaimniecības zemi, ja ir tāda vajadzība, vai ir mainījušies apstākļi. Pārsvarā gadījumos mēs iesakām apmežoto lauksaimniecības zemi reģistrēt kā plantāciju mežu!

Vai ir iespējama lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana meliorētā īpašumā?

Tas ir iespējams, ja meliorācijas sistēma nav funkcionējoša un ja šī sistēma nav saistīta ar plašāku meliorācijas sistēmas tīklu. Jebkurā gadījumā būs nepieciešama Lauku atbalsta dienesta atļauja, lai tiktu pieļauta meliorētas lauksaimniecības zemes apmežošana.

Gribi beidzot sākt pelnīt no savas lauksaimniecībā neizmantojamās zemes? Zīles Tev parādīs kā tas iespējams!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Kā atpazīt pārpircējus un uzņēmumus, kas vēlas no Tevis nopirkt pēc iespējas lētāk!?

Daudzi meža un lauksaimniecības zemes īpašnieki iekrīt pārpircēju lamatās, kā rezultātā zemes īpašnieki iegūst par 30-50% mazāk!
Publicēts 26/09/2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika