Biotopi un aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana ar Zīles

Biotopi un aizsargājamās teritorijas ir daudzu Latvijas iedzīvotāju laime un diemžēl arī posts. Protams, ir patīkami, ka Latvija ir salīdzinoši ļoti zaļa valsts, kur mums visiem ir iespēja dzīvot un izbaudīt dabas daudzveidības skaistumu, bet diemžēl daudzi mūsu klienti cieš finansiāli no tā, ka viņu īpašumā ir biotopi vai sevišķi aizsargājami dzīvnieki.

Biotopi - to daudzveidība un kompensācijas

Biotopi ir ļoti daudz un dažādi, un labā ziņa ir, ka daudzi no tiem neparedz radikālus ierobežojumus apsaimniekošanā. Visnepatīkamākie liegumi no finansiālā viedokļa ir mikroliegumi un aizsargājamo teritoriju liegumi, kur aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība - šajos liegumos īpašnieks var pretendēt tikai uz kompensācijas saņemšanu.

Kompensācijas apmērs

Kompensācijas apmērs ir sāpīgākais punkts biotopu un aizsargājamo teritoriju jautājumā, kas diemžēl noved pie negācijām un arī daudz izpostītiem biotopiem. Kompensācijas atkarībā no aizlieguma formas svārstās no 43 līdz 160 eiro par hektāru gadā.

Iedomājieties, kā jūtas meža īpašnieks, kuram ir meža īpašums 100 000 eiro vērtībā, kas taupīts neparedzētām dzīves situācijām, saņemot paziņojumu par mikroliegumu, kurā nedrīkst veikt nekādu saimniecisko darbību par to saņemot 160 eiro par hektāru gadā. Pie šāda kompensācijas mehānisma biotopi ir apdraudēti vēl vairāk, jo ir tikai loģiski, ka daudzi, uzzinot par iespējamo biotopu, mēģinās to iznīcināt vai noslēpt.

Esi informēts par biotopu un aizsargājamo teritoriju noteikumiem!

Ir daudz dažādi biotopi un aizsargājamās teritorijas un katram ir savi noteikumi, kā, piemēram, liela daļa Gaujas nacionālā parka, kurā ir daļēji ierobežota saimnieciskā darbība. Mēs bieži saskaramies ar situācijām, kad meža saimnieki nav informēti par to, kas ir atļauts vai aizliegts viņu īpašumos, kur ir biotopi un/vai aizsargājamās teritorijas un tāpēc atmet ar roku un neko nedara.

Zīles pakalpojumi biotopu un aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanā

Lauku konsultāciju centra Zīles konsultantiem ir daudzpusīga pieredze meža apsaimniekošanā, tajā skaitā arī īpašumos, kur ir biotopi un/vai aizsargājamas teritorijas. Biotopi un aizsargājamo teritoriju apsaimniekošana ar Zīles ietver šādus pakalpojumus:

 • Biotopu un iespējamo liegumu identificēšana pie galda un pēc apskates dabā
 • Meža apsaimniekošanas plāna izstrādes organizēšana, piesaistot nepieciešamos ekspertus
 • Īpašuma un cirsmas vērtības noteikšana pēc dokumentācijas un apskates dabā
 • Dokumentācijas sagatavošana – meža inventarizācija, cirsmas skice, ciršanas iesniegums, atskaites Valsts meža dienestam
 • Īpašuma sagatavošana pirms mežizstrādes – robežu un kupicu sakārtošana, stigošana, dastošana, mērniecība
 • Sortimentu lapas gatavošana
 • Mežizstrāde - zāģēšana un koksnes pievešana
 • Loģistika un apaļkoka realizācija
 • Īpašuma sakārtošana pēc mežizstrādes – grāvju, ceļu un risu līdzināšana

Lauku konsultāciju centrs Zīles organizēs visus procesus Tavā vietā, ietaupot laiku un panākot, ka, ja likums to atļauj, vari gūt ienākumus no savas zemes, kurā ir biotopi vai kādi citi liegumi.

Biotopi un aizsargājamās teritorijas – Gaujas nacionālais parks

Gaujas nacionālais parks (GNP) ir viena no lielākajām šāda tipa aizsargājamā teritorija, kur īpašumi ir daudzām privātpersonām, kuras bieži nav informētas par apsaimniekošanas noteikumiem GNP, kā rezultātā vai nu var pārkāpt noteikumus vai arī negūt iespēji augstākus ienākumus. Lauku īpašumu konsultāciju centram Zīles ir pieredze meža apsaimniekošanā dažāda tipa GNP īpašumos, nodrošinot meža saimniekiem pārdomātu un atbilstošu likumam meža apsaimniekošanu.

GNP meža apsaimniekošana notiek pēc stingri regulētiem noteikumiem, kur stingrākajā lieguma zonā nedrīkst:

 • cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē un galvenajā cirtē pēc galvenās cirtes caurmēra
 • veidot mežā pievešanas ceļus taisnās līnijās
 • veikt mežizstrādi šādās vietās:
  • ozolu, ošu, liepu, kļavu, vīksnu, gobu un vītolu tīraudzēs un mistrotās mežaudzēs, kur sugas kopējais sastāvs ir lielāks par 40 procentiem un to vecums pārsniedz 60 gadus
  • dumbrāja un liekņas meža tipos
  • upju un ezeru krastos, senkrastos un gravās, kur nogāzes slīpums augstāks par 25 grādiem
  • īpaši aizsargājamos biotopos un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēs, kam noteikti mikroliegumi vai kas norādīti meža apsaimniekošanas plānā
 • cirst augošus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz - ozoliem 50 cm, priedēm 65 cm, eglēm un lapeglēm 70 cm, ošiem, gobām un vīksnām 60 cm, liepām 30 cm, melnalkšņiem 45 cm, vītoliem 60 cm, bērziem 60 cm, apsēm 65 cm,
 • cirst sausus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā pārsniedz 50 cm
 • izvākt kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 50 cm

Šī ir daļa no būtiskākajiem noteikumiem, kas regulē meža apsaimniekošanu GNP, kur ir daudz biotopu un citu aizsargājamo sugu. Lai noteiktu precīzi, kas ir atļauts Tavā īpašumā, Tev jāsazinās ar Zīles konsultantiem, un mēs izstrādāsim pārdomātu un likumam atbilstošu apsaimniekošanas plānu, piesaistot visus nepieciešamos ekspertus.

Biotopi un aizsargājamās teritorijas - biežāk uzdotie jautājumi
Vai ir iespējams apstrīdēt lēmumu par biotopu un/vai mikroliegumu?

Lēmumu par biotopu vai mikroliegumu ir iespējams apstrīdēt, bet tas ir laikietilpīgs process, kas var aizņemt gadus, kur jāpiesaista eksperti un juristi. Ja saņemat vēstuli par to, ka tiks veikta īpašuma apsekošana, neļauj ekspertam to darīt vienam bez Tavas klātbūtnes, kā arī būtu ieteicams sazināties ar mums vai kādiem citiem konsultantiem.

Kas notiek, ja īpašumā ir kāda reta dzīvnieku vai putnu suga?

Ja tā būs kāda reta putnu suga, piemēram, melnais stārķis, tad tas diezgan droši garantē mikroliegumu Tavam īpašumam un aizliedz gandrīz jebkādas apsaimniekošanas iespējas. Šeit gan būtu nepieciešams rīkoties un novērot, vai stārķi tur patiešām dzīvo, jo šī suga ir ļoti jūtīga un bieži pamet ligzdas pie mazākajiem trokšņiem un ja stārķi ir pametuši ligzdu tad jāpiesaista eksperti, kas uzraksta attiecīgu atzinumu. Tālāk balstoties uz šo atzinumu ir iespējams mēģināt panākt, ka mikroliegums tiek atcelts.

Kā var noteikt, vai īpašumā ir biotopi?

Ir daudz dažādas pazīmes, kur katrai pazīmei ir konkrēts punktu skaits. Ja konkrētā meža nogabalā tiek pārsniegts 10 punktu skaits, tad ir augsta varbūtība, ka nogabalā ir biotopi. Piemēram, ja nogabalā atrodas liela ligzda diametrā virs 50 cm, tad tie būs 10 punkti.

Interesē, kā iegūt vairāk no īpašuma, kur ir biotopi? Piesakies un iegūsti vairāk!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika