Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādos gadījumos drīkst cirst mežu bez ciršanas apliecinājuma pieprasīšanas!?

Lai sāktu kokciršanu mežā, jāiegūst apstiprinājums no Valsts meža dienesta (VMD), kas apliecina plānoto darbību legalitāti un atļauj kokciršanu noteiktajās robežās. Meža likumā ir izklāstīti gadījumi, kad šāds apstiprinājums nav nepieciešams.

Bez VMD apstiprinājuma meža īpašnieks drīkst izcirst:

  • Sausos un nogāzušos kokus, ja palikušo koku šķērsgriezuma laukums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto minimālo robežu. Ja sauso koku skaits pārsniedz šo robežu, jāveic meža atjaunošana. Lai gan sauso un nogāzušo koku izciršanai apstiprinājums nav vajadzīgs, par šādiem darbiem jāziņo VMD pirms to uzsākšanas. Ja plānots veikt vairākus izcirtumus gada laikā, VMD jāinformē tikai vienu reizi – pirms pirmā izcirtuma.
  • Jaunaudzēm, kas jaunākas par 20 gadiem, un kokiem ar stumbru diametru mazāku par 12 cm, apstiprinājums arī nav vajadzīgs. Šie noteikumi ir svarīgi, veicot jaunaudžu kopšanu.
  • Meža platībām, kas reģistrētas kā plantācijas. Pirms šādas meža izciršanas jāinformē VMD par plānotajām darbībām. Lai apliecinātu plantācijās izcirstās koksnes izcelsmi, meža īpašniekam jāaizpilda attiecīga veidlapa.
  • Koku ciršanai, ierīkojot vai tīrot robežstigas, apstiprinājums nav vajadzīgs. Ārkārtas gadījumos, lai nodrošinātu infrastruktūras darbību, iespējama koku izciršana bez apstiprinājuma, iepriekš saskaņojot to mutiski ar VMD vai Dabas aizsardzības pārvaldi, atkarībā no situācijas.
  • Meža ārpus teritorijas augošus kokus īpašnieks drīkst izcirst pēc saviem ieskatiem, tomēr pilsētās, aizsargjoslās un aizsargājamās teritorijās nepieciešama pašvaldības atļauja. Pastāv arī ierobežojumi liela izmēra koku ciršanai.
  • Par koku ciršanu pārplūstošos laukos, purvos un meža infrastruktūras objektos jāziņo VMD katru gadu pirms darbu sākšanas.

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika